• /¸nju:miz´mætiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Khoa nghiên cứu tiền đúc
  Sự sưu tầm các loại tiền

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cổ tiền học
  tiền tề học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X