• /nju:´mizmətist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nghiên cứu tiền đúc
  Người sưu tầm các loại tiền

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cổ tiền học
  người nghiên cứu tiền đúc
  nhà cổ tiền học
  nhà tiền tệ học
  tiền tệ học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X