• (đổi hướng từ Oats)
  /out/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) yến mạch
  (thơ ca) sáo bằng cọng yến mạch
  Cháo yến mạch

  Cấu trúc từ

  to sow one's wild oats
  chơi bời trác táng (lúc còn trẻ)
  to feel one's oat
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ); (từ lóng) ra vẻ ta đây quan trọng, vênh váo
  Phởn, tớn lên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lúa mạch

  Kinh tế

  yến mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X