• /sou/

  Thông dụng

  Ngoại động từ sowed; .sown, sowed

  Gieo hạt, xạ
  to sow land with maize
  gieo ngô lên đất trồng
  (nghĩa bóng) gieo rắc, gây mầm, đưa ra (cảm xúc, ý kiến..)
  to sow the seeds of dissension
  gieo mối chia rẽ
  sow the wind and reap the whirlwind
  gieo gió gặt bão
  sow one's wild oats
  trải qua một thời kỳ theo đuổi những thú vui bừa bãi lúc còn trẻ
  he sowed all his wild oats before he married
  cậu ta đã chơi bời trác táng trước khi lấy vợ

  Danh từ

  Lợn nái; lợn cái hoàn toàn trưởng thành
  (động vật học) mọt gỗ (như) sow-bug
  Rãnh (cho kim loại nấu chảy ra khuôn); kim loại cứng lại ở rãnh
  as drunk as a sow
  say bí tỉ, say tuý luý
  to get (take) the wrong sow by the ear
  râu ông nọ cắm cằm bà kia

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đóng cục
  sự đóng tảng
  tảng đóng cứng

  Kỹ thuật chung

  ném
  mâm cặp
  vòng kẹp

  Kinh tế

  gieo hạt
  rây (bột)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dig , harvest , reap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X