• /'ɔbviəsli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách rõ ràng; có thể thấy được
  Như hopeful
  Obviously, she needs help
  Rò ràng cô ta cần được giúp đỡ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách rõ ràng hiển nhiên

  Kỹ thuật chung

  hiển nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X