• /ni:dz/

  Thông dụng

  Phó từ (chỉ dùng với .must; (thường) dùng để chỉ sự chua .cay)

  Có sự cần thiết
  he must needs break a leg just before we go on holiday
  đúng vào trước lúc chúng tôi đi nghỉ, cậu ấy đâm ra gãy chân
  needs must when the devil drives
  (tục ngữ) túng phải tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X