• /ok'tet/

  Thông dụng

  Cách viết khác octette

  Danh từ

  (âm nhạc) bộ tám; bài hát choi bộ tám, bài nhạc cho bộ tám
  Như octave

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bát tử

  Toán & tin

  8 bit

  Y học

  bộ tám

  Điện lạnh

  nhóm tám
  mức tám
  vạch tám

  Kỹ thuật chung

  octet

  Giải thích VN: Là khối dữ liệu có kích thước chính xác là 8 bit.

  octet-string type
  kiểu chuỗi octet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X