• /´oudə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mùi (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  Mùi thơm, hương thơm
  delicious odour of coffee
  mùi thơm ngon của cà phê
  Dấu vết
  Tiếng tăm
  Keats's poem is an odour poem
  Cảm tình
  to be in good odour with somebody
  được cảm tình của ai
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( số nhiều) chất thơm, nước hoa
  odour of sanctity
  tiếng thiêng liêng
  be in good/bad odour (with sb)
  được nghĩ tốt/xấu (bởi ai)

  Chuyên ngành

  Y học

  mùi (vị)

  Kỹ thuật chung

  mùi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X