• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngoài đường chéo góc

  Kỹ thuật chung

  ngoại chéo
  off-diagonal element
  phần tử ngoại chéo
  ngoài đường chéo
  off-diagonal element
  phần tử ngoài đường chéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X