• Thông dụng

  Thành Ngữ

  off the beaten track
  ở nơi không ai léo hánh đến

  Xem thêm beat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X