• /bi:tn/

  Thông dụng

  Động tính từ quá khứ của .beat

  Tính từ

  Đập, nện (nền đường...)
  Gò, đập, thành hình
  ornaments are sometimes made of beaten silver and beaten gold
  những đồ trang sức đôi khi làm bằng bạc, vàng gò thành hình
  Quỵ, nản chí
  the beaten track
  đường mòn
  Môn sở trường
  history is his beaten track
  lịch sử là môn sở trường của anh ấy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đã nghiền sơ bộ
  đánh tơi

  Kinh tế

  đánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X