• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) năm mất mùa, năm ít hoạt động, năm ế ẩm
  Năm không có bầu cử quan trọng

  Kinh tế

  năm hoạt động kém
  năm mất mùa
  năm thu hoạch kém

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X