• Kinh tế

  chào bán (những chứng khoán mới phát hành cho công chúng)
  cung ứng để bán
  sự đưa ra bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X