• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giếng dầu
  have you seen an oil-well ?
  bạn có bao giờ thấy một cái giếng dầu không?

  Toán & tin

  giếng, ngăn chứa dầu

  Xây dựng

  ngăn chứa dầu

  Kỹ thuật chung

  giếng dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X