• Thông dụng

  Danh từ

  Đá phiến có dầu

  Kỹ thuật chung

  đá phiến bitum
  đá phiến cháy
  đá phiến chứa dầu
  đá phiến dầu mỏ

  Kinh tế

  nham thạch có chất bi-tum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X