• Thông dụng

  Danh từ
  Học trò cũ; cựu học sinh
  an old boys'reuntion
  cuộc họp của các cựu học sinh
  Người già
  an old girl
  bà cụ già
  the old boy network
  tổ chức bạn già giúp nhau, hội vui tuổi già

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X