• /ˈɒlɪˌgɑrki/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chính thể đầu sỏ (một nhóm người nắm tất cả quyền hành trong chính quyền)
  Nước có nền chính trị đầu sỏ
  Tập đoàn đầu sỏ chính trị
  your country survive an oligarchy
  đất nước của bạn tồn tại nền chính trị đầu sỏ
  Chế độ có ít người cầm đầu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chính thể đầu sỏ
  tập đoàn đầu sỏ chính trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X