• /¸ɔli´gɔpəli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thị trường trong đó có một vài hàng hoá có ảnh hưởng nhưng đều không làm chủ được thị trường

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  độc quyền quả bán
  perfect oligopoly
  độc quyền quả bán hoàn toàn
  độc quyền thiểu số bán
  Độc quyền tập đoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X