• /´ɔmbʌdzmən/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( số nhiều) ombudsmen
  Nhân viên kiểm tra, viên thanh tra (những việc làm của cơ quan nhà nước vi phạm đến quyền lợi của cá nhân)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  viên thanh tra
  Pension Ombudsman
  viên thanh tra hưu bổng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X