• Thông dụng

  Thành Ngữ

  on one's hands
  trong tay, ch?u trách nhi?m ph?i cáng dáng

  Xem thêm hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X