• Thông dụng

  Thành Ngữ

  on the strength of
  tin vào, cậy vào; được sự khuyến khích của; căn cứ vào, lập luận từ

  Xem thêm strength

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X