• (đổi hướng từ Once in a white)

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  once in a while
  thỉnh thoảng, đôi khi,họa hoằn
  Ex: Once in a while we go to a restaurant
  Họa hoằn lắm chúng tôi mới đi ăn nhà hàng

  Xem thêm once

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X