• Thông dụng

  Thành Ngữ

  one's bright particular star
  mục tiêu mà mình dốc toàn tâm toàn ý để thực hiện

  Xem thêm star

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X