• /´u:zi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có bùn, đầy bùn
  Ri rỉ, rỉ nước
  his body is dirty oozy
  mình anh ta dính đầy bùn dơ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bùn
  đầy bùn
  rò rỉ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  miry , mucky , sludgy , slushy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X