• /¸oupə´lesns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vẻ trắng đục, vẻ trắng sữa
  (địa chất học) ánh opan

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  vẻ bạch thạch
  critical opalescence
  vẻ bạch thạch tới hạn
  vẻ trắng sữa
  critical opalescence
  vẻ trắng sữa tới hạn

  Kinh tế

  vẻ trắng sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X