• Thông dụng

  Danh từ
  Sự cho vào tự do
  Chính sách mở cửa (cho tự do buôn bán)
  open door economic
  chính sách mở cửa kinh tế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X