• Thông dụng

  Thành Ngữ

  open up
  pen (sth) up

  Xem thêm open

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khai thông
  mở mỏ

  Kỹ thuật chung

  bóc
  phát hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X