• /´ɔ:dinəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chỉ thứ tự (số)
  (sinh vật học) (thuộc) bộ

  Danh từ

  Như ordinal number
  Số thứ tự
  (tôn giáo) sách kinh phong chức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thứ tự; số thứ tự
  limiting ordinal
  số siêu hạn, giới hạn, số siêu hạn loại hai
  non-limiting ordinal
  số siêu hạn không giới hạn, số siêu hạn loại một

  Kỹ thuật chung

  số thứ tự
  thứ tự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X