• Kinh tế

    ngân hàng mở (thư tín dụng)
    ngân hàng chủ lý (ngân hàng mở thư tín dụng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X