• /´ɔ:məlu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng giả vàng
  Đồng thiếp (một chất có đồng, dùng thiếp đồ gỗ)
  Đồ đồng giả vàng
  Đồ gỗ thiếp vàng
  an ormolu clock
  chiếc đồng hồ bằng đồng giả vàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X