• /klɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường chỉ viền ở cạnh bít tất
  Đồng hồ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ghi giờ

  Ô tô

  đồng hồ báo giờ

  Toán & tin

  đồng hồ; sơ đồ đồng bộ hoá
  master clock
  (máy tính ) sơ đồ đồng bộ hoá chính

  Điện lạnh

  máy phát xung nhịp

  Điện tử & viễn thông

  tạo nhịp

  Kỹ thuật chung

  bộ định thời
  clock register
  bộ định thời khoảng
  định thời
  clock changeover
  sự thay đổi định thời
  clock generator
  bộ định thời
  clock motor
  động cơ định thời
  clock register
  bộ định thời khoảng
  clock register
  thiết bị định thời
  clock relay
  bộ chuyển mạch định thời
  clock relay
  rơle định thời
  clock signal skew
  đô lệch tín hiệu định thời
  clock track
  vệt định thời
  clock-hour figure
  tín hiệu định thời
  Received Timing Clock (RDCLK)
  đồng hồ định thời thu được
  Serial Clock Transmit External (EIA-232-E) (SCTE)
  Phát đồng hồ bên ngoài theo xêri (EIA-232-E) tín hiệu định thời mà DTE đưa tới DCE để duy trì đồng bộ
  switching clock
  bộ định thời
  timer clock
  đồng hồ định thời
  giữ nhịp
  clock frequency
  tần số giữ nhịp
  clock signal
  tín hiệu giữ nhịp
  clock speed
  tốc độ giữ nhịp
  bấm giờ
  sự định thời

  Kinh tế

  báo giờ
  ghi giờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X