• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật trang hoàng, thuật trang trí
  here is an ornamentalism in the Picasso's pictures
  đây là thuật trang trí trong tranh Picasso

  Xây dựng

  khuynh hướng trang trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X