• /hiə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đây, ở đây, ở chỗ này
  here and there
  đó đây
  come here!
  lại đây!
  look here!
  trông đây!, nghe đây!
  here below
  trên thế gian này
  here he stopped reading
  đến đây anh ta ngừng đọc

  Thán từ

  Này!
  here, make him a call
  này, hãy gọi điện thoại cho anh ta đi
  Có mặt! (khi điểm danh)

  Cấu trúc từ

  here you are
  đây cái anh đang cần đây; đây đúng là điều anh muốn biết đây
  Here's to you!
  Here's how!
  Xin chúc sức khoẻ anh (thường) nói khi chúc rượu
  here goes!
  (thông tục) nào, bắt đầu nhé!
  here, there and everywhere
  ở khắp mọi nơi, khắp nơi khắp chỗ
  neither here nor there
  (thông tục) không đúng vào vấn đề, không quan trọng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  there

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X