• /´ɔ:fən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mồ côi

  Danh từ

  Đứa trẻ mồ côi
  an orphan nephew
  một đứa cháu mồ côi

  Ngoại động từ

  Như orphanize
  Làm cho (trẻ em) mồ côi cha mẹ
  she was orphaned in the war
  cô ta đã bị mồ côi trong chiến tranh


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dòng mồ côi

  Giải thích VN: Một sự đứt đoạn về mặt khuôn thức trang, trong đó dòng đầu tiên của một chương trình xuất hiện ở cuối trang. Hều hết các chương trình xử lý từ và dàn trang đều có khả năng triệt các dòng mồ côi và các cửa sổ trên trang văn bản; các chương trình loại tốt đều cho phép bạn có thể đóng hoặc mở bộ phận kiểm soát dòng mồ côi/cửa sổ và chọn số lượng dòng trong trang phù hợp để tính năng triệt này có hiệu quả.

  Xây dựng

  mồ côi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X