• /strei/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lạc, mất
  stray dogs
  những con chó bị lạc
  Rải rác, lác đác, tản mạn, lơ thơ; cô lập
  a few stray houses
  vài nhà rải rác

  Danh từ

  Gia súc bị lạc; người bị lạc, trẻ bị lạc
  Tài sản không có kế thừa
  (rađiô) ( (thường) số nhiều) âm tạp quyển khí
  Cái không ở đúng chỗ của nó, cái bị tách ra khỏi những cái khác cùng loại

  Nội động từ

  Lạc đường, đi lạc
  Lầm đường lạc lối
  Lạc đề
  (thơ ca) lang thang

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân tán
  sự phân tán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X