• /ɔ:´θɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép chiếu trực giao
  Phép chính tả
  in dictionaries, words are listed according to their orthography
  trong các từ điển, các từ được xếp theo chính tả

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phép chiếu trực giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X