• /ə'kɔ:diɳ/

  Thông dụng

  Giới từ

  According to
  theo, y theo
  according to the archives, he was born in Paris (not in London)
  theo hồ sơ lưu trữ, hắn chào đời ở Pari (chứ không phải ở Luân Đôn)
  each one is commended according to his merits
  mỗi người đều được khen thưởng tuỳ theo công lao của mình

  Liên từ

  According as
  tùy theo
  every employee is salaried according as he is able
  mỗi nhân viên đều được hưởng lương tùy theo khả năng của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X