• /ɔs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) của Ordinary Seaman
  (viết tắt) của Odnance Survey
  an OS map
  một bản đồ của OS
  Ngoại cỡ, quá khổ ( outside)
  ( số nhiều ora) miệng, lổ
  Viết tắt của Operator System nghĩa là hệ điều hành

  Danh từ, số nhiều .ossa

  Xương
  Bộ xương

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  OS

  Giải thích VN: Xem operating system.

  Y học

  cốt, xương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X