• /¸aut´gou/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outwent; .outgone

  Đi trước, vượt lên trước
  (nghĩa bóng) vượt, hơn

  Nội động từ

  Đi ra

  Danh từ, (thường) số nhiều ( (cũng) .outgoing)

  Tiền chi tiêu
  Sự đi ra, sự tuôn ra, sự chảy ra, sự phát ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng
  sự ra

  Kinh tế

  hạng mục chi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X