• /¸aut´peis/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đi nhanh hơn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đi nhanh hơn
  tiến trước
  vượt qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X