• /´aut¸poust/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) tiền đồn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị đóng ở tiền đồn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nơi định cư ở biên giới; nơi định cư xa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X