• /¸aut´spred/

  Thông dụng

  Tính từ

  Căng rộng ra, trải rộng ra, xoè rộng ra
  Phổ biến rộng rãi (tin tức...)

  Danh từ

  Sự căng rộng ra, sự trải rộng ra, sự xoè rộng ra
  Sự lan tràn, sự bành trướng, sự phổ biến rộng rãi

  Động từ

  Căng rộng ra, trải rộng ra, xoè rộng ra
  Lan tràn, bành trướng, phổ biến rộng rãi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X