• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  bị trương nở
  bị giãn nở

  Hóa học & vật liệu

  nở rộng

  Giải thích EN: Of a material, processed to increase its volume. Thus, for example, expanded brick, expanded clay, expanded plastic. Giải thích VN: Tính chất của vật chất, được xử lí để tăng thể tích. Do vậy, nó có thể là Gạch nở, đất sét nở, chất dẻo nở.

  Xây dựng

  trương nở [bị trương nở]

  Kỹ thuật chung

  khuếch đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X