• /´ouveit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) hình trứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  oviform , ovoid , ovoidal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X