• /´ouvɔid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dạng trứng, hình trứng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có dạng trứng
  có hình trứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  ovate , oviform , ovoidal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X