• /´ouvə¸dra:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số tiền chi trội; số tiền rút quá số tiền gửi trong một tài khoản (ngân hàng)
  an overdraft arrangement
  việc dàn xếp số tiền chi trội (ở ngân hàng)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự rút quá

  Chứng khoán

  Thấu chi
  Vay thấu chi

  Xây dựng

  khoản bội chi
  sự bơm quá mức

  Kinh tế

  chi bội
  chi trội
  sự rút quá số tiền gửi (ngân hàng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X