• /¸ouvə´spred/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .overspread

  Phủ khắp, phủ đầy, làm lan khắp
  sky is overspread with clouds
  bầu trời phủ đầy mây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X