• /´ouvə¸vju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tổng quan
  Sự khái quát; miêu tả chung, ngắn gọn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  analysis , aper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X