• /ə'næləsis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .analyses

  Sự phân tích
  (vật lý), (hoá học) phép phân tích
  qualitative analysis
  phép phân tích định tính
  quantitative analysis
  phép phân tích định lượng
  (toán học) giải tích
  in the last analysis
  phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùng
  under analysis
  được đem phân tích

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phép tính toán
  sự hạch toán

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  giải thích
  advanced statistical analysis program (ASTAP)
  chương trình giải thích thống kê nâng cao
  ASTAP (advancedstatistical analysis program)
  chương trình giải thích thống kê cải tiến
  vector analysis
  giải thích vectơ
  giải tích
  algebraic analysis
  giải tích đại số
  combinatorial analysis
  giải tích tổ hợp
  combinatory analysis
  giải tích tổ hợp
  convex analysis
  giải tích lồi
  function analysis
  giải tích hàm
  functional analysis
  giải tích hàm
  harmonic analysis
  giải tích điều hòa
  harmonic analysis
  giải tích Fourier
  ill determinate analysis
  giải tích vô định
  indeterminate analysis
  giải tích vô định
  infinitesimal analysis
  giải tích vô cùng bé
  mathematical analysis
  giải tích toán học
  nodal analysis
  giải tích các nút
  numerical analysis
  giải tích số
  tensor analysis
  giải tích ten xơ
  tensor analysis
  giải tích tensơ
  tensor analysis
  giải tích tenxơ
  vector analysis
  giải tích vectơ
  vector analysis
  giải tích véctơ
  phân tích

  Giải thích VN: Một phương pháp khám phá, trong đó một trạng thái được chia thành nhiều phần nhỏ, và các phần này sẽ được nghiên cứu kỹ để hiểu cách chúng tác động lẫn nhau như thế nào. Trong lĩnh vực điện toán cá nhân, một dạng phân tích phổ biến là thử độ nhậy cảm - phép phân tích " what-if" (sẽ xảy ra những gì, nếu...) - bằng một chương trình bảng tính. Theo phép này, bạn thay đổi các biến số trong một công thức rồi theo dõi từng sự thay của từng biến số đó ảnh hưởng đến đáp số của phép tính như thế nào.

  accident analysis
  sự phân tích sự cố
  activation analysis
  sự phân tích hoạt hóa
  activation analysis
  sự phân tích kích hoạt
  activity analysis
  phân tích hoạt động
  affinity analysis
  phân tích mối quan hệ
  aggregate analysis
  sự phân tích cốt liệu
  alternative analysis
  sự phân tích luân phiên
  amplitude analysis
  sự phân tích biên độ
  analysis by physical model
  phân tích theo mô hình vật lý
  analysis filter
  bộ lọc phân tích
  analysis graphics
  đồ họa phân tích
  analysis information
  phân tích thông tin
  analysis method
  phương pháp phân tích
  analysis of covariance
  phân tích hiệp phương sai
  analysis of estimate fulfillment
  sự phân tích thực hiện dự toán
  analysis of prices
  sự phân tích giá cả
  analysis of regression
  phân tích hồi quy
  analysis of variance
  phân tích phương sai
  analysis of variance
  phân tích sự biến đổi
  analysis of water resources and facilities
  sự phân tích các nguồn dự trữ nước
  analysis programme
  chương trình phân tích
  analysis routine
  chương trình phân tích
  analysis routine
  thủ tục phân tích
  Analysis, Grain size
  phân tích cỡ hạt
  angular correlation analysis
  phân tích tương quan góc
  APAR (authorizedprogram analysis report)
  báo cáo phân tích chương trình được quyền
  arbitration analysis
  phân tích trọng tài
  architectural analysis
  sự phân tích kiến trúc
  ash analysis
  sự phân tích tro
  ASTAP (advancedstatistical analysis program)
  chương trình phân tích thống kê nâng cao
  authorized program analysis report (APAR)
  báo cáo phân tích chương trình được phép
  Automatic Trouble Analysis (ATA)
  phân tích sự cố tự động
  backward analysis
  sự phân tích ngược
  backward error analysis
  phép phân tích lỗi ngược
  benefit cost analysis
  phân tích vốn lãi
  beta particle absorption analysis
  sự phân tích hấp thụ hạt beta
  BICARSA (billing, inventory control, accounts receivable, sales analysis)
  phân tích hàng bán
  billing, accounts receivable, sales analysis (BARSA)
  phân tích hàng bán
  biochemical analysis
  phân tích sinh hóa
  blow pipe analysis
  phân tích bằng ống thổi
  bottleneck analysis
  sự phân tích cổ chai
  bottleneck analysis
  sự phân tích tắc nghẽn
  boundary value analysis
  sự phân tích giá trị biên
  bulk analysis
  phân tích gộp
  bunch map analysis
  phân tích biểu đồ chùm
  calorimetric analysis
  phân tích so màu
  capillary analysis
  phân tích mao dẫn
  casual analysis
  sự phân tích nguyên nhân
  channel analysis
  sự phân tích kênh
  channel sharing analysis
  sự phân tích phân chia đường
  check analysis
  phân tích kiểm nghiệm
  check analysis
  phân tích kiểm tra
  chemical analysis
  phân tích hóa học
  chemical analysis
  phép phân tích hóa học
  chemical analysis
  sự phân tích hóa học
  circuit analysis
  phân tích mạch
  circuit analysis
  sự phân tích mạch
  cluster analysis
  sự phân tích nhóm
  CNP (communicationstatistical network analysis procedure)
  thủ tục phân tích mạng thống kê truyền thông
  coal analysis
  sự phân tích than
  color analysis
  sự phân tích màu
  colour analysis
  sự phân tích màu
  combination analysis
  phân tích tổ hợp
  combinational analysis
  phân tích tổ hợp
  combustion analysis
  phân tích đốt cháy
  combustion analysis
  việc phân tích sự cháy
  command analysis programme
  chương trình phân tích mệnh lệch
  component analysis
  phân tích nhân tố
  computer analysis
  sự phân tích máy tính
  Computer-Aided Analysis Techniques (CAAT)
  các kỹ thuật phân tích có sự trợ giúp của máy tính
  Computer-Aided Circuit Analysis (CACA)
  phân tích mạch nhờ máy tính
  confluence analysis
  phân tích hợp lưu
  constructional analysis
  sự phân tích kết cấu
  content analysis
  phân tích nội dung
  content analysis
  sự phân tích nội dung
  contextual analysis
  phân tích ngữ cảnh
  continuous analysis
  phân tích liên tục
  core analysis
  phân tích mẫu lõi
  core analysis
  sự phân tích lõi khoan
  core analysis
  sự phân tích mẫu lõi
  correlation analysis
  phân tích tương quan
  correlation analysis
  sự phân tích tương quan
  cost benefit analysis
  phân tích vốn lãi
  course analysis
  sự phân tích tiến trình
  critical path analysis
  sự phân tích đường găng
  critical path analysis
  sự phân tích đường tới hạn
  crude oil analysis
  phương pháp phân tích dầu thô
  crude oil analysis
  sự phân tích dầu thô
  data analysis
  phân tích dữ liệu
  Data Analysis Station (DAS)
  trạm phân tích dữ liệu
  Data Collection and Analysis System (DCAS)
  hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu
  data flow analysis
  phân tích luồng dữ liệu
  defect analysis
  phân tích sai sót
  demand analysis
  phân tích nhu cầu
  demand analysis
  phân tích thứ nguyên
  differential thermal analysis
  sự phân tích nhiệt sai
  differential thermal analysis (DTA)
  sự phân tích nhiệt vi sai
  Digital Image Analysis (DIANA)
  phân tích hình ảnh số
  dimensional analysis
  phân tích thứ nguyên
  discriminatory analysis
  phân tích phân biệt
  domain analysis
  phân tích miền
  DTA (differentialthermal analysis)
  sự phân tích nhiệt vi sai
  dynamic analysis
  phân tích động
  dynamic analysis
  phân tích động học
  dynamic analysis
  sự phân tích động
  dynamic mechanical analysis
  phân tích cơ động lực
  dynamic response analysis
  phân tích đáp ứng động
  Earth Resources Data Analysis System (ERDAS)
  hệ thống phân tích dữ liệu tài nguyên trái đất
  economic analysis
  phân tích kinh tế
  economic analysis within organization
  phân tích kinh tế nội bộ
  Economic Competitive Opportunity (analysis) (ECO)
  cơ hội cạnh tranh kinh tế (phân tích)
  EDA (errordata analysis)
  sự phân tích dữ liệu lỗi
  electro-analysis
  phân tích điện
  Electromagnetic Analysis (EMA)
  phân tích điện từ
  electron spectroscopy for chemical analysis (ESCA)
  phổ học electron cho phân tích hóa học
  elementary analysis
  phân tích sơ bộ
  elementary analysis
  sự phân tích sơ bộ
  elementary-analysis
  phân tích nguyên tố
  emission spectral analysis
  phân tích phổ phát xạ
  end point analysis
  phân tích kết quả cuối cùng
  Environmental Analysis and Remote Sensing (EARS)
  phân tích môi trường và cảm nhận từ xa
  environmental impact analysis
  phân tích tác động môi trường
  error analysis
  phân tích độ sai
  error analysis
  phân tích lỗi
  error analysis
  phân tích sai số
  error analysis
  sự phân tích lỗi
  error analysis
  sự phân tích sai số
  error analysis routine
  thủ tục phân tích lỗi
  error data analysis (EDA)
  sự phân tích dữ liệu lỗi
  error recording analysis procedure
  thủ tục phân tích ghi lỗi
  error volume analysis (EVA)
  sự phân tích dung lượng lỗi
  ESCA (electronspectroscopy for chemical analysis)
  phổ học electron trong phân tích hóa học
  EVA (errorvolume analysis)
  sự phân tích dung lượng lỗi
  exhaust gas analysis system
  hệ thống phân tích khí thải
  experimental analysis
  sự phân tích thực nghiệm
  Expert Analysis System Interface/Interface Management Package (EASI/IMP)
  Giao diện hệ thống phân tích ý kiến chuyên gia/Gói quản lý giao diện
  Expert Analysis System Interface/Picture Analysis, Correction and Enhancement (EASI/PACE)
  Giao diện Hệ thống phân tích ý kiến chuyên gia/Phân tích, hiệu chỉnh và tăng cường ảnh
  factor analysis
  phân tích hệ số
  factor analysis
  phân tích nhân tố
  failure analysis
  phân tích sự cố
  failure analysis
  phân tích sai hỏng
  failure analysis
  phân tích sự cố
  Failure Analysis Program (FAP)
  chương trình phân tích hỏng hóc
  Failure Analysis Report (FAR)
  báo cáo phân tích hỏng hóc
  far-field analysis
  phân tích trường xa
  fatigue analysis
  phân tích mỏi
  fault analysis
  sự phân tích sự cố
  Fault Modes and Effect Analysis (FMEA)
  phân tích kiểu và tác động của sự cố
  fault tree analysis
  phân tích cây sai hỏng
  FIAR (faultisolation analysis routine)
  thủ tục phân tích cô lập sai hỏng
  field analysis
  sự phân tích trường
  field analysis standard patterns
  các mẫu chuẩn phân tích trường
  filter paper analysis
  phân tích nhỏ giọt
  fine analysis
  sự phân tích kỹ lưỡng
  fine analysis
  sự phân tích tinh
  fine analysis of the spectrum
  phân tích tinh vi phổ
  float-and-sink analysis
  sự phân tích tuyển khoáng
  flood analysis
  phân tích lũ
  flow analysis
  phân tích dòng
  flow analysis
  phân tích dòng chảy
  flow analysis
  phân tích luồng
  flow analysis
  sự phân tích dòng
  flow analysis
  sự phân tích luồng
  flue gas analysis
  sự phân tích khí ống khói
  fluorescence analysis
  phân tích huỳnh quang
  forward analysis
  phân tích hướng tới
  fourier analysis
  phân tích điều hòa
  Fourier analysis
  phân tích Fourier
  fourier analysis
  sự phân tích fourier
  Fourier Analysis tool
  công cụ phân tích Fourier
  frequency analysis
  phân tích tần số
  frequency analysis
  sự phân tích tần số
  frequency response analysis
  phân tích đáp ứng tần số
  functional analysis
  phân tích chức năng
  functional analysis
  sự phân tích chức năng
  Functional Compatibility Analysis (FCA)
  phân tích tính tương thích chức năng
  gamma ray absorption analysis
  phân tích hấp thụ gama
  gas analysis
  phân tích khí
  gas analysis
  sự phân tích khí
  gas analysis instrument
  dụng cụ phân tích khí
  gas analysis instrument
  máy phân tích khí
  geologic analysis
  phân tích địa chất
  Geological Analysis Aid Package (CCRS) (GAAP(LANDSAT))
  Gói trợ giúp phân tích địa chất (CCRS)
  glass analysis
  sự phân tích thủy tinh
  gradation analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  grade analysis
  phân tích nhóm hạt
  grading analysis
  phân tích độ hạt
  grading analysis
  phân tích thành phần hạt
  grain size analysis
  phân tích cỡ hạt
  grain size analysis
  phân tích theo cỡ hạt
  grain-size analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  granulometric analysis
  phân tích theo độ hạt
  granulometric analysis
  sự phân tích độ hạt
  granulometric analysis of sand
  phân tích cát theo cỡ hạt
  granulometry analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  granulometry analysis
  sự phân tích nhóm hạt
  graphical analysis
  phân tích đồ thị
  grapho - analysis
  viết tâm thần phân tích
  gravimetric analysis
  phân tích trọng lực
  gravimetric analysis
  phân tích trọng lượng
  gravity analysis
  phân tích trọng lượng
  group analysis
  phân tích tập hợp
  harmonic analysis
  phân tích điều hòa
  harmonic analysis
  phân tích ra sóng
  harmonic analysis
  phân tích sóng hài
  harmonic analysis
  sự phân tích điều hòa
  harmonic analysis
  sự phân tích hài hòa
  high-frequency network analysis
  phân tích mạng cao tần
  Hospital Activity Analysis
  phân tích hoạt động bệnh viện
  hydraulic analysis
  phân tích thủy lực
  hydraulic analysis
  sự phân tích thủy lực
  hydrodynamic analysis
  phân tích thủy động lực
  hydrologic analysis
  phân tích thủy văn
  hydrological analysis
  sự phân tích thủy văn
  IDL (interactivedata analysis language)
  ngôn ngữ phân tích dữ liệu tương tác
  image analysis
  phân tích ảnh
  image analysis
  sự phân tích ảnh
  Image Analysis Processor (IAP)
  bộ xử lý phân tích ảnh
  Image Analysis System (IAS)
  hệ thống phân tích hình ảnh
  Image Analysis Systems and Artificial Intelligence (IASAI)
  hệ thống phân tích hình ảnh và trí tuệ nhân tạo
  Image Data Analysis System (HoseiUni, Japan) (i-DAS)
  Hệ thống phân tích dữ liệu ảnh (Đại học tổng hợp Hosei, Nhật Bản)
  information analysis
  phân tích thông tin
  information analysis
  sự phân tích thông tin
  information analysis centre
  trung tâm phân tích thông tin
  Integrated PLanning and Analysis (IPLAN)
  quy hoạch và phân tích kết hợp
  interactive data analysis language (IDL)
  ngôn ngữ phân tích dữ liệu tương tác
  interface analysis
  phân tích giao diện
  interference analysis programme
  chương trình phân tích nhiễu
  Internet Performance Measurement and Analysis (IPMA)
  đo và phân tích hiệu năng Internet
  isotopic analysis
  sự phân tích đồng vị
  job analysis
  phân tích công tác
  job analysis
  phân tích công việc
  job analysis
  sự phân tích công việc
  job analysis
  sự phân tích làm việc
  KADS (knowledgeanalysis and design system)
  hệ thống phân tích và thiết kế tri thức
  kinematic analysis
  sự phân tích động học
  kinetics analysis
  phân tích động
  knowledge analysis and design system (KADS)
  hệ thống phân tích và thiết kế tri thức
  laboratory analysis
  mẫu thử phân tích
  land use analysis
  sự phân tích sử dụng đất
  LANDSAT Image Data Quality Analysis (LIDQA)
  Phân tích chất lượng dữ liệu ảnh LANDSAT
  limit analysis
  sự phân tích giới hạn
  line by line analysis
  sự phân tích từng dòng
  Line Quality Analysis (LQA)
  phân tích chất lượng đường dây
  linear system analysis
  phép phân tích hệ thống tuyến tính
  load analysis
  sự phân tích phụ tải
  logic analysis
  sự phân tích logic
  logic state analysis
  sự phân tích trạng thái logic
  logic timing analysis
  sự phân tích định thời logic
  Long Route Analysis Program (LRAP)
  chương trình phân tích tuyến dài
  macroscopic analysis
  phân tích vĩ mô
  magnetic analysis
  phân tích từ tính
  maintenance analysis procedure
  thủ tục phân tích bảo trì
  Maintenance Analysis Procedure (MAP)
  thủ tục phân tích bảo dưỡng
  MAP (maintenanceanalysis procedure)
  thủ tục phân tích bảo trì
  MAP (mathematicalanalysis without programming)
  phân tích toán học không lập trình
  market analysis
  sự phân tích thị trường
  Markov analysis
  phân tích Markov
  mass analysis
  phân tích khối phổ
  mass spectral analysis
  sự phân tích phổ khối lượng
  mass spectrogaphic analysis
  phân tích dùng khối phổ ký
  mathematical analysis
  phân tích toán học
  mathematical analysis without programming (MAP)
  phân tích toán học không lập trình
  mechanical analysis
  phân tích cơ học
  mechanical analysis
  phân tích thành phần hạt
  mechanical analysis
  sự dùng máy phân tích
  mechanical analysis
  sự phân tích cơ học
  mesh analysis
  phân tích bằng sàng
  mesh analysis
  phân tích mạch vòng
  mesh analysis
  phân tích mắt lưới
  mesh analysis
  phân tích qua sàng
  mesh analysis
  sự phân tích bằng sàng
  methods analysis
  phân tích hệ thống
  microscopic analysis
  phân tích vĩ mô
  modal analysis
  phân tích phương thức
  mode analysis
  phân tích trên mô hình
  model analysis
  phân tích theo mô hình
  morphological analysis
  phân tích hình thái
  mud analysis log
  log phân tích bùn
  multi-spectral analysis
  sự phân tích đa dải
  multi-spectral analysis
  sự phân tích nhiễu dải
  Multidimensional Analysis (MDA)
  phân tích (không gian) đa chiều
  multivariate analysis
  phân tích nhiều chiều
  near-field analysis
  sự phân tích trường gần
  NETPARS (networkperformance analysis and reporting system)
  hệ thống báo cáo và phân tích hiệu suất mạng
  network analysis
  phân tích mạng
  network analysis
  phân tích mạng (điện)
  network analysis
  sự phân tích mạng
  network load analysis
  sự phân tích tải mạng
  network performance analysis and reporting system (NETPARS)
  hệ thống báo cáo và phân tích hiệu suất mạng
  neutron activation analysis
  phân tích kích hoạt (bằng) nơtron
  nodal analysis
  phân tích điểm nút mạch
  node-voltage analysis
  phân tích điện áp nút
  number analysis
  sự phân tích số
  numeric analysis
  phân tích bằng số
  numeric analysis
  phân tích số
  numerical analysis
  sự phân tích số
  Object Oriented Analysis and Design (OOAD)
  phân tích và thiết kế định hướng đối tượng
  object-oriented analysis (OOA)
  phân tích hướng đối tượng
  object-oriented analysis and design (OOAD)
  phân tích và thiết kế hướng đối tượng
  oil analysis
  sự phân tích dầu
  online analysis
  phân tích trực tuyến
  OOA (object-oriented analysis)
  phân tích hướng đối tượng
  OOAD (object-oriented analysis and design)
  phân tích và thiết kế hướng đối tượng
  operation analysis
  phân tích hoạt động
  operation analysis
  phân tích vận hành
  operation analysis chart
  biểu đồ phân tích hoạt động
  operations analysis
  phân tích hoạt động
  optical method of stress analysis
  phương pháp quang phân tích ứng suất
  optical spectral analysis
  sự phân tích quang phổ
  organic analysis
  phân tích chất hữu cơ
  organic analysis
  phân tích hữu cơ
  parametric analysis
  sự phân tích tham số
  particle size analysis
  phân tích cỡ hạt
  particle-size analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  pattern analysis
  sự phân tích mẫu
  performance analysis
  sự phân tích hiệu suất
  phase-plane analysis
  phép phân tích kế hoạch pha
  photo-elastic analysis
  sự phân tích đàn hồi
  photoactivation analysis
  phân tích quang hoạt
  photoelastic analysis
  phân tích quang đàn hồi
  plastic analysis
  phân tích dẻo
  plastic analysis
  sự phân tích dẻo
  pluvial analysis
  phân tích mưa
  pollen analysis
  phân tích phấn hoa
  precipitation analysis
  phân tích lắng kết tủa
  prediction analysis
  sự phân tích tiên liệu
  price analysis
  sự phân tích giá
  principal component analysis
  phân tích thành phần chính
  problem analysis
  sự phân tích sự cố
  problem analysis
  sự phân tích vấn đề
  procedure analysis
  sự phân tích thủ tục
  process analysis
  sự phân tích động tác
  process analysis
  sự phân tích tác động
  program analysis
  phân tích chương trình
  program analysis
  sự phân tích chương trình
  proximate analysis
  phân tích gần đúng
  proximate analysis
  phân tích nguyên tố
  proximate analysis
  sự phân tích gần đúng
  proximate analysis
  sự phân tích nhanh
  pulse-train analysis
  sự phân tích chuỗi xung
  qualitative analysis
  phân tích định tính
  qualitative analysis
  sự phân tích định tính
  Quality Program Analysis (QPA)
  phân tích chương trình chất lượng
  quantitative analysis
  phân tích định lượng
  quantitative analysis
  sự phân tích định lượng
  quantitive analysis
  sự phân tích định lượng
  quantity analysis
  phân tích định lượng
  Radar Analysis and Visualization Environment (RAVEN)
  Môi trường hiện hình và phân tích của Radar
  rainfall analysis
  sự phân tích mưa rào
  random interference analysis
  sự phân tích nhiễu ngẫu nhiên
  rapid analysis
  sự phân tích nhanh (bước đầu)
  rapid analysis method
  phương pháp phân tích nhanh
  rational analysis
  phân tích hợp lý
  recursive analysis
  phân tích đệ quy
  regression analysis
  phân tích hồi quy
  regression analysis
  phân tích thoái hóa
  regression analysis
  sự phân tích hồi quy
  regression analysis tool
  công cụ phân tích hồi quy
  Remote Analysis Station (RAS)
  trạm phân tích từ xa
  requirements analysis
  phân tích yêu cầu
  risk analysis
  sự phân tích rủi ro
  river operation analysis
  phân tích khai lợi sông
  rough analysis
  phương pháp phân tích thô
  SA (structuredanalysis)
  phân tích có cấu trúc
  SA (StructuredAnalysis)
  phân tích theo cấu trúc
  SAD (systemsanalysis definition)
  định nghĩa phân tích hệ thống
  sampling analysis tool
  công cụ phân tích mẫu
  SAS (statisticalanalysis system)
  hệ thống phân tích thống kê
  scalar network analysis
  sự phân tích mạng vô hướng
  Scanning Electron Microscopy with Polarization Analysis (SEMPA)
  kỹ thuật hiển vi quét điện tử có phân tích cực tính
  scene analysis
  sự phân tích cảnh
  scene analysis
  sự phân tích kịch bản
  screen analysis
  phân tích bằng sàng
  screen analysis
  sự phan tích bằng rây
  screen analysis
  sự phân tích bằng sàng
  sedimentation analysis
  phân tích sa lắng
  sedimentation analysis
  phân tích trầm tích học
  sedimentation analysis
  sự phân tích lắng đọng
  sedimentation analysis
  sự phân tích trầm tích
  seepage analysis
  sự phân tích thấm
  seismic analysis
  sự phân tích động đất
  semantic analysis
  phân tích ngữ nghĩa
  semantic analysis
  sự phân tích ngữ nghĩa
  semiquantitative analysis
  phân tích bán định lượng
  sensitivity analysis
  phân tích độ nhạy
  sensitivity analysis
  phân tích sự nhạy cảm
  sensitivity analysis
  phép phân tích tính nhạy
  sensitivity analysis
  sự phân tích nhạy
  sequential analysis
  phân tích chuỗi
  sequential analysis
  phân tích liên tiếp
  sequential spectrum analysis
  sự phân tích phổ tuần tự
  settlement analysis
  sự phân tích độ lún
  sewage analysis
  sự phân tích nước thải
  sieve analysis
  phân tích bằng sàng
  Sieve Analysis
  phân tích qua sàng
  sieve analysis
  sự phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  sieve analysis
  sự phân tích bằng rây
  sieve analysis
  sự phân tích bằng sàng
  sieve analysis
  sự phân tích qua rây
  sieve analysis curve
  đường cong phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  sieve analysis method
  phương pháp sàng (phân tích)
  signal analysis
  sự phân tích tín hiệu
  simultaneous spectrum analysis
  sự phân tích phổ song song
  skills analysis
  phân tích kỹ năng
  soil analysis
  phân tích đất
  soil analysis
  sự phân tích đất (trong phòng thí nghiệm)
  soil mechanic analysis
  phân tích cơ học đất
  Space Physics Analysis Network (SPAN)
  mạng phân tích vật lý học vũ trụ
  spatial analysis
  phân tích không gian
  spectral analysis
  phân tích phổ
  spectral analysis
  sự phân tích phổ
  spectrographic analysis
  phân tích quang phổ
  spectrometric analysis
  phân tích trắc phổ
  spectrum analysis
  phân tích phổ
  spectrum analysis
  sự phân tích phổ
  spectrum signature analysis
  sự phân tích ký hiệu phổ
  speech analysis
  sự phân tích tiếng nói
  spot analysis
  phân tích vết màu
  standardless analysis
  phân tích không dùng mẫu chuẩn
  standardless quantitative analysis
  phân tích định lượng không dùng mẫu chuẩn
  static analysis
  phân tích tĩnh
  static response analysis
  phân tích trả lời tĩnh
  statistic (al) analysis
  phân tích xác suất
  statistic analysis
  phân tích thống kê
  statistical analysis
  phân tích thống kê
  statistical analysis
  sự phân tích thống kê
  Statistical Analysis System (SAS)
  hệ thống phân tích thống kê
  statistical method of analysis
  phương pháp phân tích thống kê
  status analysis
  sự phân tích tình trạng
  strain analysis
  phân tích biến dạng
  stress analysis
  phân tích ứng suất
  stress analysis
  sự phân tích nội lực
  stress analysis
  sự phân tích ứng suất
  stress analysis
  sự phân tích ứng suất (tàu vũ trụ)
  structural analysis
  phân tích cấu trúc
  structural analysis
  phân tích kết cấu
  structural analysis
  sự phân tích cấu tạo
  structural analysis
  sự phân tích cấu trúc
  structural analysis
  sự phân tích kết cấu
  structural analysis software
  phần mềm phân tích cấu trúc
  structure analysis
  sự phân tích cấu trúc
  structured analysis (SA)
  phân tích có cấu trúc
  submodel analysis
  phân tích mô hình con
  symbol analysis
  sự phân tích ký hiệu
  syntactic analysis
  phân tích cú pháp
  syntactic analysis
  sự phân tích cú pháp
  syntax analysis
  phân tích cú pháp
  syntax analysis
  sự phân tích cú pháp
  system analysis
  phân tích hệ thống
  system analysis
  sự phân tích hệ thống
  System Performance Analysis (SPAN)
  phân tích hiệu năng hệ thống
  systematic analysis
  phép phân tích hệ thống
  systems analysis
  phân tích hệ thống
  systems analysis
  sự phân tích hệ thống
  systems analysis definition (SAD)
  định nghĩa phân tích hệ thống
  TAP (traceanalysis program)
  chương trình phân tích vết
  task analysis
  sự phân tích nhiệm vụ
  technic analysis
  phân tích kỹ thuật
  technical analysis
  sự phân tích kỹ thuật
  technologic analysis
  phân tích công nghệ
  tectonic analysis
  phân tích kiến tạo
  theoretical analysis
  sự phân tích lý thuyết
  thermal analysis
  sự phân tích nhiệt
  thermal gravimetric analysis
  phân tích nhiệt trọng
  thermo-analysis
  phân tích nhiệt
  thermo-analysis
  phép phân tích nhiệt
  thermodynamic analysis
  sự phân tích nhiệt động (lực) học
  thermomechanical analysis (TMA)
  phân tích nhiệt cơ
  thought-stream analysis
  phân tích luồng tư duy
  time analysis
  phân tích thời gian
  time and frequency data analysis
  sự phân tích dữ liệu thời gian-tần số
  Time Domain Analysis (TDE)
  phân tích theo miền thời gian
  time series analysis
  phân tích các chuỗi thời gian
  time series analysis
  sự phân tích chuỗi thời gian
  time-series analysis
  phân tích chuỗi thời gian
  timing analysis
  sự phân tích định thời
  trace analysis program (TAP)
  chương trình phân tích vết
  Trace Analysis Programme (TAP)
  chương trình phân tích dấu vết
  traffic analysis
  phân tích lưu lượng
  traffic analysis
  sự phân tích giao thông
  traffic analysis detector
  máy dò phân tích lưu lượng
  transient analysis
  sự phân tích chuyển tiếp
  transient analysis
  sự phân tích nhất thời
  transient analysis
  sự phân tích quá độ
  trip report analysis
  sự phân tích báo cáo
  Trouble Report Evaluation and Analysis Tool (TREAT)
  công cụ đánh giá và phân tích báo cáo sự cố
  true-boiling-point analysis
  phân tích điểm sôi
  truss analysis
  sự phân tích giàn
  ultimate analysis
  phân tích cuối cùng
  value analysis engineering
  kỹ thuật phân tích giá trị
  variance analysis
  phân tích biên độ
  variance analysis
  phân tích phương sai
  vector network analysis
  sự phân tích mạng vectơ
  vibration analysis
  sự phân tích dao động
  volumetric analysis
  phân tích thể tích
  wastewater analysis
  sự phân tích nước thải
  water analysis
  phân tích nước
  water analysis
  sự phân tích nước
  water level analysis
  phân tích mực nước
  water supply analysis
  phân tích lượng nước cấp
  waveform analysis
  phân tích dạng sóng
  weakly-point analysis
  sự phân tích điểm yếu
  well core analysis
  phân tích mẫu lõi (giếng khoan)
  wet analysis
  phân tích ướt
  wet analysis
  sự phân tích ướt
  what-if analysis
  cách phân tích What-If
  wind analysis
  phân tích gió
  X-ray analysis
  phân tích bằng tia X
  X-ray analysis
  sự phân tích tia X
  phép phân tích
  backward error analysis
  phép phân tích lỗi ngược
  chemical analysis
  phép phân tích hóa học
  linear system analysis
  phép phân tích hệ thống tuyến tính
  phase-plane analysis
  phép phân tích kế hoạch pha
  sensitivity analysis
  phép phân tích tính nhạy
  systematic analysis
  phép phân tích hệ thống
  thermo-analysis
  phép phân tích nhiệt
  sự phân tích
  accident analysis
  sự phân tích sự cố
  activation analysis
  sự phân tích hoạt hóa
  activation analysis
  sự phân tích kích hoạt
  aggregate analysis
  sự phân tích cốt liệu
  alternative analysis
  sự phân tích luân phiên
  amplitude analysis
  sự phân tích biên độ
  analysis of estimate fulfillment
  sự phân tích thực hiện dự toán
  analysis of prices
  sự phân tích giá cả
  analysis of water resources and facilities
  sự phân tích các nguồn dự trữ nước
  architectural analysis
  sự phân tích kiến trúc
  ash analysis
  sự phân tích tro
  backward analysis
  sự phân tích ngược
  beta particle absorption analysis
  sự phân tích hấp thụ hạt beta
  bottleneck analysis
  sự phân tích cổ chai
  bottleneck analysis
  sự phân tích tắc nghẽn
  boundary value analysis
  sự phân tích giá trị biên
  casual analysis
  sự phân tích nguyên nhân
  channel analysis
  sự phân tích kênh
  channel sharing analysis
  sự phân tích phân chia đường
  chemical analysis
  sự phân tích hóa học
  circuit analysis
  sự phân tích mạch
  cluster analysis
  sự phân tích nhóm
  coal analysis
  sự phân tích than
  color analysis
  sự phân tích màu
  colour analysis
  sự phân tích màu
  computer analysis
  sự phân tích máy tính
  constructional analysis
  sự phân tích kết cấu
  content analysis
  sự phân tích nội dung
  core analysis
  sự phân tích lõi khoan
  core analysis
  sự phân tích mẫu lõi
  correlation analysis
  sự phân tích tương quan
  course analysis
  sự phân tích tiến trình
  critical path analysis
  sự phân tích đường găng
  critical path analysis
  sự phân tích đường tới hạn
  crude oil analysis
  sự phân tích dầu thô
  differential thermal analysis
  sự phân tích nhiệt sai
  differential thermal analysis (DTA)
  sự phân tích nhiệt vi sai
  DTA (differentialthermal analysis)
  sự phân tích nhiệt vi sai
  dynamic analysis
  sự phân tích động
  EDA (errordata analysis)
  sự phân tích dữ liệu lỗi
  elementary analysis
  sự phân tích sơ bộ
  error analysis
  sự phân tích lỗi
  error analysis
  sự phân tích sai số
  error data analysis (EDA)
  sự phân tích dữ liệu lỗi
  error volume analysis (EVA)
  sự phân tích dung lượng lỗi
  EVA (errorvolume analysis)
  sự phân tích dung lượng lỗi
  experimental analysis
  sự phân tích thực nghiệm
  fault analysis
  sự phân tích sự cố
  field analysis
  sự phân tích trường
  fine analysis
  sự phân tích kỹ lưỡng
  fine analysis
  sự phân tích tinh
  float-and-sink analysis
  sự phân tích tuyển khoáng
  flow analysis
  sự phân tích dòng
  flow analysis
  sự phân tích luồng
  flue gas analysis
  sự phân tích khí ống khói
  fourier analysis
  sự phân tích fourier
  frequency analysis
  sự phân tích tần số
  functional analysis
  sự phân tích chức năng
  gas analysis
  sự phân tích khí
  glass analysis
  sự phân tích thủy tinh
  gradation analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  grain-size analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  granulometric analysis
  sự phân tích độ hạt
  granulometry analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  granulometry analysis
  sự phân tích nhóm hạt
  harmonic analysis
  sự phân tích điều hòa
  harmonic analysis
  sự phân tích hài hòa
  hydraulic analysis
  sự phân tích thủy lực
  hydrological analysis
  sự phân tích thủy văn
  image analysis
  sự phân tích ảnh
  information analysis
  sự phân tích thông tin
  isotopic analysis
  sự phân tích đồng vị
  job analysis
  sự phân tích công việc
  job analysis
  sự phân tích làm việc
  kinematic analysis
  sự phân tích động học
  land use analysis
  sự phân tích sử dụng đất
  limit analysis
  sự phân tích giới hạn
  line by line analysis
  sự phân tích từng dòng
  load analysis
  sự phân tích phụ tải
  logic analysis
  sự phân tích logic
  logic state analysis
  sự phân tích trạng thái logic
  logic timing analysis
  sự phân tích định thời logic
  market analysis
  sự phân tích thị trường
  mass spectral analysis
  sự phân tích phổ khối lượng
  mechanical analysis
  sự phân tích cơ học
  mesh analysis
  sự phân tích bằng sàng
  multi-spectral analysis
  sự phân tích đa dải
  multi-spectral analysis
  sự phân tích nhiễu dải
  near-field analysis
  sự phân tích trường gần
  network analysis
  sự phân tích mạng
  network load analysis
  sự phân tích tải mạng
  number analysis
  sự phân tích số
  numerical analysis
  sự phân tích số
  oil analysis
  sự phân tích dầu
  optical spectral analysis
  sự phân tích quang phổ
  parametric analysis
  sự phân tích tham số
  particle-size analysis
  sự phân tích cỡ hạt
  pattern analysis
  sự phân tích mẫu
  performance analysis
  sự phân tích hiệu suất
  photo-elastic analysis
  sự phân tích đàn hồi
  plastic analysis
  sự phân tích dẻo
  prediction analysis
  sự phân tích tiên liệu
  price analysis
  sự phân tích giá
  problem analysis
  sự phân tích sự cố
  problem analysis
  sự phân tích vấn đề
  procedure analysis
  sự phân tích thủ tục
  process analysis
  sự phân tích động tác
  process analysis
  sự phân tích tác động
  program analysis
  sự phân tích chương trình
  proximate analysis
  sự phân tích gần đúng
  proximate analysis
  sự phân tích nhanh
  pulse-train analysis
  sự phân tích chuỗi xung
  qualitative analysis
  sự phân tích định tính
  quantitative analysis
  sự phân tích định lượng
  quantitive analysis
  sự phân tích định lượng
  rainfall analysis
  sự phân tích mưa rào
  random interference analysis
  sự phân tích nhiễu ngẫu nhiên
  rapid analysis
  sự phân tích nhanh (bước đầu)
  regression analysis
  sự phân tích hồi quy
  risk analysis
  sự phân tích rủi ro
  scalar network analysis
  sự phân tích mạng vô hướng
  scene analysis
  sự phân tích cảnh
  scene analysis
  sự phân tích kịch bản
  screen analysis
  sự phan tích bằng rây
  screen analysis
  sự phân tích bằng sàng
  sedimentation analysis
  sự phân tích lắng đọng
  sedimentation analysis
  sự phân tích trầm tích
  seepage analysis
  sự phân tích thấm
  seismic analysis
  sự phân tích động đất
  semantic analysis
  sự phân tích ngữ nghĩa
  sensitivity analysis
  sự phân tích nhạy
  sequential spectrum analysis
  sự phân tích phổ tuần tự
  settlement analysis
  sự phân tích độ lún
  sewage analysis
  sự phân tích nước thải
  sieve analysis
  sự phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  sieve analysis
  sự phân tích bằng rây
  sieve analysis
  sự phân tích bằng sàng
  sieve analysis
  sự phân tích qua rây
  signal analysis
  sự phân tích tín hiệu
  simultaneous spectrum analysis
  sự phân tích phổ song song
  soil analysis
  sự phân tích đất (trong phòng thí nghiệm)
  spectral analysis
  sự phân tích phổ
  spectrum analysis
  sự phân tích phổ
  spectrum signature analysis
  sự phân tích ký hiệu phổ
  speech analysis
  sự phân tích tiếng nói
  statistical analysis
  sự phân tích thống kê
  status analysis
  sự phân tích tình trạng
  stress analysis
  sự phân tích nội lực
  stress analysis
  sự phân tích ứng suất
  stress analysis
  sự phân tích ứng suất (tàu vũ trụ)
  structural analysis
  sự phân tích cấu tạo
  structural analysis
  sự phân tích cấu trúc
  structural analysis
  sự phân tích kết cấu
  structure analysis
  sự phân tích cấu trúc
  symbol analysis
  sự phân tích ký hiệu
  syntactic analysis
  sự phân tích cú pháp
  syntax analysis
  sự phân tích cú pháp
  system analysis
  sự phân tích hệ thống
  systems analysis
  sự phân tích hệ thống
  task analysis
  sự phân tích nhiệm vụ
  technical analysis
  sự phân tích kỹ thuật
  theoretical analysis
  sự phân tích lý thuyết
  thermal analysis
  sự phân tích nhiệt
  thermodynamic analysis
  sự phân tích nhiệt động (lực) học
  time and frequency data analysis
  sự phân tích dữ liệu thời gian-tần số
  time series analysis
  sự phân tích chuỗi thời gian
  timing analysis
  sự phân tích định thời
  traffic analysis
  sự phân tích giao thông
  transient analysis
  sự phân tích chuyển tiếp
  transient analysis
  sự phân tích nhất thời
  transient analysis
  sự phân tích quá độ
  trip report analysis
  sự phân tích báo cáo
  truss analysis
  sự phân tích giàn
  vector network analysis
  sự phân tích mạng vectơ
  vibration analysis
  sự phân tích dao động
  wastewater analysis
  sự phân tích nước thải
  water analysis
  sự phân tích nước
  weakly-point analysis
  sự phân tích điểm yếu
  wet analysis
  sự phân tích ướt
  X-ray analysis
  sự phân tích tia X
  sự tính toán
  analysis accounting for creep
  sự tính toán có xét đến rão
  analysis of indeterminate structures
  sự tính toán kết cấu siêu tĩnh
  analysis of sections
  sự tính toán tiết diện
  analysis of statically determinate structures
  sự tính toán kết cấu tĩnh định
  analysis of structures
  sự tính toán công trình
  analysis of structures
  sự tính toán kết cấu
  analysis of trusses
  sự tính toán giàn
  bending-stress analysis
  sự tính (toán) uốn
  buckling-stress analysis
  sự tính (toán) uốn dọc
  compression-stress analysis
  sự tính (toán) chịu nén
  crushing-strength analysis
  sự tính (toán) ép vỡ
  heating and thermal insulation analysis
  sự tính toán nhiệt kỹ thuật
  illumination analysis
  sự tính toán chiếu sáng
  kinematic analysis
  sự tính toán động học
  position stability analysis
  sự tính (toán) ổn định vị trí
  potential-based analysis
  sự tính (toán) theo thế năng
  probability analysis
  sự tính toán xác suất
  shape stability analysis
  sự tính (toán) ổn định về hình dạng
  shear stress analysis
  sự tính (toán) trượt
  sound-insulation analysis
  sự tính toán âm thanh
  stability analysis
  sự tính (toán) ổn định
  static analysis
  sự tính toán tĩnh định
  static analysis
  sự tính toán tĩnh học
  strength analysis
  sự tính (toán) độ bền
  strength analysis
  sự tính toán độ bền
  stress analysis
  sự tính toán ứng suất
  structural analysis
  sự tính toán kết cấu
  tension-stress analysis
  sự tính toán chịu kéo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bản hay bảng giải trình
  sự phân tích
  aggregate analysis
  sự phân tích tổng hợp
  analysis of expenditures
  sự phân tích các khoản chi
  analysis of financial indexes
  sự phân tích các chỉ số tài chánh
  arbitrage analysis
  sự phân tích của trọng tài
  audience analysis
  sự phân tích số người nghe (quảng cáo)
  behavioural analysis
  sự phân tích thái độ (của lực lượng bán hàng)
  biological analysis
  sự phân tích sinh học
  chemical analysis
  sự phân tích hóa học
  company analysis
  sự phân tích tài chính (của công ty)
  competitor analysis
  sự phân tích đối thủ cạnh tranh
  correlation analysis
  sự phân tích tương quan
  economic analysis
  sự phân tích kinh tế
  error analysis
  sự phân tích (các) sai sót
  flow of funds analysis
  sự phân tích luồng vốn di chuyển
  functional analysis
  sự phân tích (theo) chức năng
  functional job analysis
  sự phân tích công việc theo chức năng
  fundamental analysis
  sự phân tích cơ sở
  funds-flow analysis
  sự phân tích luồng vốn
  gap analysis
  sự phân tích khoảng trống
  granulometry analysis
  sự phân tích bằng phép đo hạt
  hierarchy analysis
  sự phân tích thứ tự
  industrial complex analysis
  sự phân tích khu công nghiệp
  job analysis
  sự phân tích công việc
  mesh analysis
  sự phân tích rãy
  method analysis
  sự phân tích công việc theo khoa học
  microorganism analysis
  sự phân tích vi sinh vật
  motion analysis
  sự phân tích thao tác
  motivational analysis
  sự phân tích động cơ mua
  need analysis
  sự phân tích nhu cầu
  physical analysis
  sự phân tích lý học
  screen analysis
  sự phân tích bằng rây
  specific risk analysis
  sự phân tích rủi ro cá biệt
  specific risk analysis
  sự phân tích rủi ro đặc định
  stability analysis
  sự phân tích định tính
  stability analysis
  sự phân tích ổn định
  statement analysis
  sự phân tích bản báo cáo tài chính (hàng năm)
  system analysis
  sự phân tích hệ thống
  systems analysis
  sự phân tích hệ thống
  value analysis
  sự phân tích giá trị
  variance analysis
  sự phân tích sai biệt
  variance analysis
  sự phân tích sai biệt (trong kế toán)
  volumetric analysis
  sự phân tích thể tích
  X-ray analysis
  sự phân tích bằng tia Rơnghen
  X-ray diffraction analysis
  sự phân tích Rơnghen nhiễu xạ
  X-ray fluorescence analysis
  sự phân tích Rơnghen huỳnh quang

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Examination, investigation, study, scrutiny, enquiry orinquiry, dissection, assay, breakdown, division: The analysishas shown the presence of arsenic in her soup.
  Interpretation, opinion, judgement, criticism, critique; review:She disagrees with our analysis of the poem.

  Oxford

  N.

  (pl. analyses) 1 a a detailed examination of the elementsor structure of a substance etc. b a statement of the result ofthis.
  Chem. the determination of the constituent parts of amixture or compound.
  Psychoanalysis.
  Math. the use ofalgebra and calculus in problem-solving.
  Cricket a statementof the performance of a bowler, usu. giving the numbers of oversand maiden overs bowled, runs conceded, and wickets taken.

  Địa chất

  sự phân tích, phép phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X