• /ˈoʊvəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .ova

  Trứng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có dạng trứng

  Giải thích EN: An egg-shaped ornament, as in an egg-and-dart molding.

  Giải thích VN: Một thành phần trang trí dạng trứng giống như một tấm đúc hình trứng.

  Y học

  noãn (tế bào trứng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X